vte6rk-l-610×610-shorts-highwaistedshort-highwasteddenimshorts-kimono-floral-destroyed-destroyeddenimshorts-jacket